یکشنبه، مهر ۰۲، ۱۳۹۱

معرفي نخستين همایش ملي حقوق محيط زيست و منابع طبيعي زاگرس


زاگرس راهبردي ترين سيستم كوهستاني كشور عزيزمان ايران است زيرا از لحاظ داشته هاي گياهي و جانوري يكي از غني ترين زيستگاه هاي كره زمين به شمار آمده كه با داشتن پوشش جنگلي بسيار مناسب نزديك به چهل درصد از منابع آب شيرين ايران را تامين كرده و از سوي ديگر از بروز خساراتي همچون سيل و خشكسالي جلوگيري به عمل مي آورد.
بر بنياد آمار هاي رسمي منتشر شده رشته كوههاي زاگرس از مناطقي همچون كرانه هاي درياچه وان در تركيه آغاز و استانهاي آذربايجان غربي، كردستان، كرمانشاه، ايلام، لرستان، چهار محال و بختياري، اصفهان، كهگيلويه و بوير احمد، فارس و بخش هايي از استان خوزستان را شامل مي شود كه مي توان به ارتفاعاتي همچون زرد كوه با ۴۵۴۸ متر ارتفاع در استان چهار محال و بختياري و اشترانكوه با ۴۱۳۹ متر ارتفاع در استان لرستان اشاره كرد.
زاگرس سرزمين بلوط و سنجاب ايراني است؛ گونه هايي كه در تداوم حيات اين كهن ديار نقشهاي بسيار پر رنگي داشته تا اين اكوسيستم را بيش از پيش ارزشمند نمايند؛ وجود شش ميليون هكتار جنگل بستري بسيار مناسب براي تمامي زيستمندان زاگرس به شمار آمده و به همين دليل حفاظت و حراست از اين داشته هاي طبيعي همت همگاني ما را طلب مي كند؛ در همين راستا برگزاري نخستين همايش ملي حقوق محيط زيست و منابع طبيعي زاگرس لازم و ضروري به نظر رسيد تا بدين وسيله اسباب حفاظت از سرزمين زاگرس بيش از پيش فراهم شود.
اولين همايش ملي حقوق محيط زيست و منابع طبيعي زاگرس فرصتي مغتنم براي دانشمندان، حقوقدانان، اساتيد و دانشجويان دانشگاه هاي سراسر كشور است كه در زمينه چالش هاي پيش روي مباحث حقوقي حمايت و حفاظت از داشته هاي طبيعي استان هاي زاگرس نشين با ارائه راهكارهاي علمي و عملي گامي مفيد و موثر در جهت بهبود شرايط زيست محيطي زاگرس بر دارند.
در همين راستا از تمام انديشمندان، دانشمندان،حقوقدانان،اعضا هيات علمي و  دانشجوياني كه در زمينه هاي مرتبط با ابعاد حقوقي محيط زيست و منابع طبيعي فعاليت مي كنند، دعوت مي شود تا با شركت در اين همايش به هرچه پر بارتر شدن آن كمك نموده و با ارائه نظرات ارزشمند خود ما را در بهبود كيفي آن ياري رسانند.

منبع: http://www.zagros-law.com/
با سپاس از دکتر جعفر سپهری

هیچ نظری موجود نیست: