شنبه، آبان ۱۵، ۱۳۹۵

پیش‌دعوت برای گردآوری کمک مالی

سلام بر یاران گرامی پویش حیات و «گنجه‌ی پشتیبان زیست‌بوم»

تبریک به خاطر برگزیده شدن گنجه به عنوان یکی از تجربه‌های موفق سمن‌های محیط زیستی، و با تبریک دیگری به خاطر آن که ما تنها سمنی بوده‌ایم که نه فقط پولی برای اجرای یک طرح محیط زیستی دریافت نکرده ایم، بلکه به چند طرح و برنامه کمک مالی هم کرده ایم.

دوستان، حتما توجه داشته اید که هر یک تومان کمک ما چند برابرِ معادل آن در بودجه‌های دولتی و پیمانکاری‌ها، تاثیر مثبت دارد. چرا که ما بوروکراسی نداریم و برای خودمان دستمزد در نظر نمی گیریم و ریخت و پاش‌های متداول را نیز نداریم... .

حرکتی که به همت شما آغاز شده، به سرعت تاثیر خودش را در سطح جامعه نشان داده و اینک جمع‌آوری کمک مالی برای حفظ محیط زیست با عنوان‌های گوناگون (از جمله با عنوان: نذری برای محیط زیست) در حال اجرا است. 

در نظر داریم در سه چهار هفته‌ی آینده یک همایش برای جذب کمک مالی به منظور اجرای چند طرح محیط زیستی و تکمیل کارهای پیشین برگزار کنیم. 

لطفا در این مورد نظر دهید؛ 

چه زمانی مناسب است؟ 

چه ساعتی؟ 

کجا؟ 

چند تن را می‌توانید دعوت کنید؟ 

هیچ نظری موجود نیست: