شنبه، تیر ۰۶، ۱۳۹۴

یهودیان افراطی با لباس و پرچم داعش

آیا می شود که چشم امید از مردم بربست؟
آیا می شود که مردمی رنگ سردم داران خود شوند و از مرزهای #اخلاق و #شرافت و #انسانیت فرو افتند؟

به یادتان می آورم تابستان پارسال را که اسراییلی ها (مردم) صندلی آورده بودند و بالای تپه ی «سدروت sderot» غزه را تماشا می کردند و با هر صدای انفجاری، کف می زدند!!
(تویتر https://twitter.com/allansorensen72)
https://twitter.com/allansorensen72/status/486954506517639170

Embedded image permalink

و همین چند ماه پیش بود که مردم #اسراییل رای قاطع خود را به مردک #نتانیاهو دادند تا او که درکارزار انتخاباتی خودش غیرانسانی و فاشیستی ترین شعارها و برنامه ها را اعلام کرده بود برای چهارمین بار بر سر قدرت بیاید!!

شماری از یهودیان افراطی، در حمایت از جنایات داعش علیه مسلمانان، در حالی که لباس هایی با آرم داعش بر تن داشتند، پرچم داعش را به اهتزار در آوردند.
یهودیان افراطی با پوشیدن لباس سیاه داعش و حمل پرچم آن، حمایت و خشنودی خود را از جنایات این گروهک علیه مسلمانان نشان می دهند.

هیچ نظری موجود نیست: