چهارشنبه، خرداد ۲۰، ۱۳۹۴

همایون بختیاری - نایب رییس فدراسیون کوه نوردی - مخالف مانع تراشی برای کوه نوردان است

همایون بختیاری: حتی اگر فدراسیون مجوز صادر نکرد، راسا برای صعود اقدام کنید.
حدود یک ماه پیش 22 اردی بهشت 94، کمیته ی انضباطی فدراسیون کوه نوردی تشکیل شد تا در مورد خلاف صورت گرفته در رشته ی یخ نوردی و درای تولینگ تصمیم گیری کند، رای صادر شده به شرح زیر است:

کارگروه انضباطی فدراسیون کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی جهت رسیدگی به تخلف صورت گرفته در حوزه «یخ‌نوردی» و «درای تولینگ»  از سوی «مسعود زینالی» تشکیل و رای مربوطه اعلام و ابلاغ گردید: ...
 
به آگاهی می‌رساند؛ بر اساس گزارش تخلف آقای «مسعود زینالی» ورزشکار رشته «یخ‌نوردی» و «درای تولینگ» مبنی بر شرکت در مسابقه جهانی «روسیه» بدون اخذ تأییدیه لازم از «شورای برون‌مرزی» و مخالفت فدراسیون کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی، در جلسه مورخ 30 فروردین 94 کارگروه انضباطی فدراسیون، اعضای حاضر در جلسه پس از استماع دفاعیات ارائه شده به استناد بند 3 از موارد 7 و 8 آیین‌نامه کارگروه انضباطی، وی را از زمان ابلاغ رأی؛ نسبت به حضور در کلیه مسابقات رشته «یخ‌نوردی» و «درای تولینگ» برای مدت هشت ماه (شامل دو ماه دائم و شش ماه تعلیقی) محروم کرد.
این رأی مطابق شرایط ماده 9 آیین‌نامه فوق‌الذکر قابل تجدید نظرخواهی است که پس از تأیید رئیس فدراسیون کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی، قابل بررسی مجدد در «کمیته استیناف» خواهد بود.

در مورد این رای و اینکه آیا این حکم عادلانه بوده است یا نه و اینکه آیا این کار قانونی است (براساس اساس نامه و آیین نامه های فدراسیون) صحبت نمی کنم، اما نکته ی مهم این است که گویا نایب رییس فدراسیون، همایون بختیاری با برقراری این نوع محدودیت ها و این نوع تنبیه کردن ها موافق نیست.
به صحبت های نایب رییس فدراسیون به نقل از سایت کوه نامه در مراسم معرفی تیم های هیمالیانوردی استان تهران توجه کنید:

سپس همایون بختیاری نایب رییس فدراسیون کوهنوردی مطالبی در خصوص نقش و وظیفه فدراسیون کوهنوردی در بسط و گسترش ورزش کوهنوردی طرح نمود و اشاره کرد که کوهنوردی ورزش قهرمانی نیست و رقیبی هم در کار نیست؛ لذا باید عاشق بود تا کوهنوردی کرد. وی ضمن تاکید بر مخاطرات ورزش کوهنوردی افزود تفکر صعود به هر قیمت نباید باشد. 

وی با اشاره به اینکه اگر کسی می خواهد کوهنوردی کند هیچ چیز نباید مانع وی شود؛ افزود حتی اگر فدراسیون مجوز صادر نکرد، راسا برای صعود اقدام کند.

به نظر شما اگر کسی بخواهد با هزینه ی شخصی برای صعود به قله ای و یا شرکت در رقابتی در خارج کشور اقدام کند، باید از فدراسیون کوه نوردی اجازه بگیرد؟هیچ نظری موجود نیست: