سه‌شنبه، اسفند ۱۹، ۱۳۹۳

هشدار روز زن!! تغییر آب و هوا، زنان را بیش از مردان تهدید می کند!


مردان و زنان برابرند؟ البته که نیستند! به ویژه از منظر مسایل اجتماعی، اما برای سیل، تندباد و خشک‌سالی مرد و زن چه تفاوتی دارند؟  باید دوباره فکر کنیم و بیشتر فکر کنیم!

بلاهای طبیعی، زنان را بیشتر از مردان می کشد! در مواردی تا ۹۰٪ مانع رفتن دختران به مدرسه می شود و تهدیدهای جنسی بر علیه آنان را افزایش می دهد.

این موضوع مهم، به صدر جستارهای جهانی در ارتباط با تغییرات آب و هوایی - که دانش‌مندان آن را سبب‌ساز بلاهای بس‌رخده ویران‌گر در سراسر جهان می دانند -  خیز برداشته است.
"مردان و زنان از پیش دارای آسیب‌پذیری های نابرابری هستند و سپس تغییرات آب و هوایی به میان می‌آید و این نابرابری‌ها را دو چندان می کند!"
۹۰٪از ۱۴۰۰۰۰ نفر قربانیان توفان سال ۱۹۹۱ در بنگلادش، زن بودند!
دو سوم قربانیان توفان سال ۲۰۰۸ «نارگیس» در میانمار را زنان تشکیل می دادند!

در فرهنگ بخش‌های بزرگی از جهان، زنان و دختران نمی آموزند که بدوند، شنا کنند و یا از درخت بالا بروند، آنها معمولا هشدارهای هواشناسی و سازمان‌های نجات را دریافت نمی کنند!: تعداد زنانی که تلفن همراه دارند، ۳۰۰ میلیون کم تر از مردان است.
 در بخش بزرگی از کشورهای در حال توسعه، دختران وظیفه‌ی آوردن آب را به عهده دارند و بسیاری از آنان فرصت به مدرسه رفتن را از دست می دهند چون با تغییر آب و هوا، چاه ها و منابع آب هرروز کم تر و دورتر می شوند.
و نابرابری هایی بیشتر....

هیچ نظری موجود نیست: