شنبه، اسفند ۰۲، ۱۳۹۳

پایان تلاش بر روی دیواره ی آزادکوه

جمعی از کوه نوردان خوب کشور، زمستان امسال برای صعود دیواره ی آزادکوه تلاش کردند، هرچند که موفق به صعود دیواره نشدند ولی بی تردید، تجربه ی با ارزشی که به دست آورده اند، پشتوانه ی صعودهای آنها و دیگران در آینده خواهد بود.


"من از سفر بازگشته ام... سفر از من باز نمی گردد..
لذت بردم از بودن در کنار کسانی که باد 90 کیلومتری شبانه روزی رنگی از لبخندشان کم نکرد. کسانی که با انگشتان سرمازده آواز می خواندند و نگاه از آن بالا ها بر نمی داشتند.
در این چند روز ساعتی باد سهمگین تنهایمان نگذاشت، چند روزی مصادف با هوای بد کار کردیم اما دیرک های خم شده چادر ها و ورود یک جبهه هوای بد دیگر به منطقه عرصه را تنگ کرد. اگر یک یا دو روز هوای  خوب هم اگر نه که به همان منوال چند روز ادامه می یافت می شد کار را تمام کرد هرچند بدون آن هم لذت کافی را بردیم و بسیار آموختیم.
سنگش را بوسیدیم لبخندی نثارش کردیم و برگشتیم"
"ما تمام تلاش خود را انجام دادیم اما موفق به صعود این دیواره نشدیم, دیواره ای که تصور نمی کردیم اینجنین مارا به چالش بکشد.
اگرچه شکست طعم تلخی دارد اما:
خوشحالم که اینبار نیز هدفی بزرگ و خارج از محدوده امن تواناییهایمان برگزیدیم. هدفی سخت تر از برنامه هایی که پیش از این اجرا نموده ایم.
خوشحالم که اینبار با جمعی همدل و صمیمی همراه بودم , افرادی که شعور کار تیمی را در حد عالی به نمایش گذاشتند.
خوشحالم که همه اعضاء تیم در صحت و سلامت به آغوش خانواده و دوستانشان بازگشتند.
خوشحالم و به خود می بالم بخاطر داشتن دوستان و همراهانی که بدون منت و فداکارانه در طی دو برنامه شناسایی و بارگذاری و همچنین برنامه اصلی کمک و یار ما بودند."

هیچ نظری موجود نیست: