شنبه، بهمن ۲۶، ۱۳۹۲

نقد زود هنگام همایش بررسی فاجعه برودپیک!


داشتم عنوان مقاله ها را نگاه میکردم و دیدم انگار به جز صحبت های عبدالعظیم برهمنی و محمد قرایی و احتمالا مقاله حمید دهقان، عنوان سایر مقاله ها نشانی از بررسی فاجعه برودپیک ندارد!!
شما هم نگاهی بکنید:
رضا بهادرانی - فاکتورهای موثر در هیمالیا
حمید دهقان - روش و الگوی بررسی حادثه برودپیک
محمد نصیری - هیمالیا کجاست؟ و انتسان در برابر آن
عبدالعظیم برهمنی - در برودپیک چه گذشت؟ لحظه به لحظه با تیم ایران
لیلا بهرامی - شیوه های مدیریتی و سرپرستی - مربی گری
مهدی جباریان - هیمالیانوردی جهان و نوگرایی
حمید مساعدیان - رعایت و عدم رعایت مسایل و مشکلات پزشکی در ارتفاع بلند
رضا زارعی - هیمالیانوردی تا امروز

شاید این نگرانی بیجا باشد و امیدوارم که چنین باشد، امیدوارم که این همایش بتواند به همه ابعاد فاجعه بپردازد و امیدوارم که هیچ خط قرمزی برای ورود به گوشه های مختلف این تراژدی وجود نداشته باشد و مصلحت جویی بر روح کشف حقیقت غلبه نکند. 
پرسش!
با توجه به اینکه دو نفر باربر ارتفاع فقط تا قله فرعی و کمی بالاتر از آن صعود کرده اند، چگونه پرچم ایران را بر روی قله اصلی دیده اند؟

پ ن
عازم سفرم و ممکن است تا دوهفته فرصت به روز کردن بلاگ فراهم نشود!

هیچ نظری موجود نیست: