شنبه، شهریور ۰۲، ۱۳۹۲

تیر هوایی!!


وزیر ورزش یا نمیدونم سابق ورزش امروز سه شنبه دو مهر نود و دو شلیک فرمودند، ایشون البته هوایی شلیک فرمودند آن هم با چنان ابهت و وقاری که شاهد هستید!
حاضران و اطرافیان سرفه کردند، چشماشون سوخت ولی پایمردانه در کنار وزیر فعلی یا سابق ایستادند.


گرد و خاکی کرده این آقای عباسی!

پانویس - تو این تفنگه چی پرکرده بودن که بعضی ها سرفه کردن، بعضی ها چشماشونو مالیدن، بعضی هام دماغشونو گرفتن!

هیچ نظری موجود نیست: