سه‌شنبه، شهریور ۲۱، ۱۳۹۱

ببار!ابر تنها!
گرفتار آمده‌ای؟
در حسرتی؟ این چنین؟
به چه می‌اندیشی؟ به بالاتر؟ به آسمان؟
یارای اوج گرفتنت نیست؟
غم‌زده‌ای؟ یا خشم‌گینی؟
رهایی می‌جویی؟
پس ببار
ببار
ببار و رها شو!

هیچ نظری موجود نیست: