یکشنبه، آبان ۲۰، ۱۳۸۶

هنر زنده ماندن در طبیعت

آیا در کلاس آموزشی بقا در طبیعت کتک کاری میکنند؟

آیا کتک کاری برای بقای ما امری الزامی بشمار می آید؟

گزارشی از این ماجرای دردآور پست خواهم کرد

هیچ نظری موجود نیست: