شنبه، مرداد ۳۱، ۱۳۹۴

نشست همگانی انجمن - گزارش گشایش مسیر بر روی دیواره ی «سارانورو» در ماداگاسکار

یکصد و هجدهمین نشست همگانی انجمن کوه نوردان ایران
گزارش گشایش مسیر بر روی دیواره ی «سارانورو» در ماداگاسکار
روز سه شنبه 10 شهریور 1394 از ساعت 17:30 تا 20
خیابان انقلاب نبش بهار سالن همایش های اسوه
شرکت در نشست های همگانی انجمن کوه نوردان ایران برای همگان آزاد است.

هیچ نظری موجود نیست: