شنبه، مرداد ۱۲، ۱۳۹۲

انجمن کوه نوردان ایران و برنامه‌ی برودپیک


خانم حبیبی گرامی
به عنوان رییس انجمن، روی سخنم با شماست

اینجا در سایت انجمن کوه نورزدان ایران چنین آمده است:
"اعضایی از انجمن، درباره‌ی برنامه‌ی گشایش مسیر ایران در برودپیک، در فضای اینترنتی اظهار نظر کرده‌اند. به آگاهی می‌رساند که تمامی اظهارنظرهایی که این دوستان داشته‌اند، نظرات شخصی ایشان بوده و نظر انجمن کوه ‌نوردان ایران نیست.
انجمن ترجیح می‌دهد تا انتشار گزارش کامل از سوی مسوولان برنامه، و انجام بررسی‌های فنی در کمیته های کارشناسی، در این مورد اظهارنظری نداشته باشد."
این بیانیه بسیار مبهم و پرسش برانگیز است، چرا؟
اعضایی از انجمن یعنی دقیقن چه کسانی؟ انجمن از روز تاسیس تاکنون بیش از جهار هزار عضو داشته است. خوب کدام یک از این اعضا در مورد برودپیک اظهار نظری کرده اند که با مواضع انجمن هم‌خوانی ندارد؟
اگر منظور از اعضا، اعضای هیات مدیره است؟ فقط یک نفر از آن‌ها، سیامک شایان پور نگاه و نظر  انتقادی خود را بیان کرده است. آیا منظور این بیانیه، نایب رییس هیات مدیره، سیامک شایان‌پور است؟
اصولن نظر انجمن چیست که با نظر  سیامک شایان پور و آن چهار هزار نفر تفاوت دارد؟
پرسش بعدی این است که اظهارنظر آن اعضا در فضای اینترنتی چه بوده است؟ آنها چه گفته اند؟
سیامک شایان پور ، عضو جاوید  باشگاه دماوند و مدیرعامل پیشین آن است و در حال حاضر نایب رییس انجمن کوه نوردان است.  اظهار نظر او و دیگران چرا باید انجمن را به صدور بیانیه‌ای چنین معنی‌دار وادارد؟
خانم حبیبی
اجازه بدهید بگویم که دور از ذهن نیست که کسی یا کسانی صدور این بیانیه را به شما تحمیل کرده باشند.
من، نه به عنوان یکی از فعالان انجمن و نه به‌دلیل حضور در سه دوره‌ی مدیریتی انجمن و نه به عنوان رییس پیشین این سازمان، بلکه به عنوان یک عضو ساده، به صدور این بیانیه اعتراض دارم. چرا که روح سازمان‌های مردم نهاد، روح انجمن و روحیه‌ی مداراجو و مردمی شما را هدف آسیب خود قرار داده است.
این بیانیه اهانت باراست

هیچ نظری موجود نیست: