چهارشنبه، فروردین ۱۹، ۱۳۸۸

صعود به قله آبک

برنامه کوه نوردی این جمعه ۲۱/۱/۸۸ ما صعود به قله آبک از ده روته است.

قرار ۶ صبح فلکه ۴ تهران پارس

هیچ نظری موجود نیست: