شنبه، شهریور ۱۶، ۱۳۸۷

نشست شهریور

هفتادمین نشست ماهانه انجمن کوهنوردان ایران
روز دوشنبه 18 شهریور 87 از ساعت 17 تا 20
مرکز همایش های غیر دولتی - خیابان ویلا - نبش ورشو
موضوع
دیدار عمومی
اخبار کوهنوردی
گزارش هیات مدیره - عباس محمدی
کوهنوردی - آموزه ها و بدآموزی ها - سلیم شالوم
کار داوطلبانه و معرفی سایت ویکی پاکوب - عباس ثابتیان
توریسم پایدار - افسانه احسانی
پذیرایی و افطار

هیچ نظری موجود نیست: