چهارشنبه، مرداد ۱۰، ۱۳۸۶

K2 کاظم فریدیان بر فراز


تبریک به کاظم فریدیان و کوهنوردی مستقل و غیر دولتی ایران

قله k2 يکی از مشکل ترين قله های هيماليا است و کاظم فريديان نخستين ايرانی است که برفراز آن گام میگذارد.


هیچ نظری موجود نیست: