چهارشنبه، مرداد ۰۳، ۱۳۸۶

تیغه های دارآباد

جمعه 29/4/86 تیغه های دارآباد را به سمت لزون شرقی پیمودیمنیمه راه به قله سیاه بند میرسیمپیمودن این مسیر 4 ساعت به طول انجامید
حرکت از پارکینگ دارآباد 5 صبح
قله دارآباد 8:30
حرکت به سمت تیغه ها 9:30
چشمه پیازچال 13:30
دوستان شرکت کننده در این برنامه مهدی کاسبیان ؛ عباس ثابتیان ؛ فریدون عشقی ؛ عباس مهرآمیز


هیچ نظری موجود نیست: