یکشنبه، خرداد ۰۶، ۱۳۸۶

نقشه خوانی
ما پنج شنبه 3 خرداد 86 کلاس نقشه خوانی - جهت یابی و کار با جی پی اس داشتیم
آموزگار: فرامرز نصیری

رفقای شرکت کننده در کلاس عباس ثابتیان، مهدی کاسبیان، عباس مهرآمیز،رضا توانا

هیچ نظری موجود نیست: