یکشنبه، خرداد ۱۳، ۱۳۸۶

کلوگان - ورجین


جمعه 11 اردیبهشت 86 در ادامه آموزش نقشه خوانی و جهت یابی مسیر کلوگان به قله ورجین را پیمودیم
معلم ما فرامرز نصیری بود و ما در این روز خیلی خوش گذرانده شدیم

در ابتدای مسیر قله فرعی به دو تیم تقسیم شدیم - ما به قله رفتیم 2955 متر
آه اگر 5 متر بالاتر بود من می توانستم چهاردهمین قله بالاتر از 3000 متر خود را صعود کنم

ویرجین
سگ مهربانی بود که ما را تا قله همراهی کرد
در انتهای مسیر او خود میدانست که بدرود با او چگونه دشوار است
پس او خود - ما را و چشمهای اشکبار ما را در سکوتی بس گویا ترک گفت
زان پیشتر که قلاده ای بر گردنش بیاویزیم
با حضور : فرين خدايی ـ عباس ثابتيان ـ احسان گروس پور ـ مهدی کاسبيان ـ فريدون عشقی ـ بشير خوش نويس ـ سيما يگانه ـ وحيد افشار منش ـ فريبرز يگانه ـ عباس مهرآميز

هیچ نظری موجود نیست: