دوشنبه، آذر ۱۵، ۱۳۹۵

یکشنبه ۲۱ آذر؛ جشن روز جهانی کوهستان

تجدید دیدار کوه‌نوردان، تجدید پیمان برای حفاظت از کوهستان، و قدردانی از پدیدآورندگان مطالب کوه‌نوردی و حفاظت از محیط‌های کوهستانی در 
«دومین جشنواره‌ی کوه‌نوشته‌ها»


هیچ نظری موجود نیست: