جمعه، تیر ۱۴، ۱۳۹۲

مایشگاه بین المللی کتاب کوهستانانجمن کوه نوردان ایران برای سومین بار در نمایشگاه کتاب کوه شرکت می کند.
مکان : پسی (Passy Mont Blanc)
زمان: از نه تا یازده اوت
امسال تم اصلی نمایشگاه، رقابت برای انتخاب بهترین رمان با موضوع کوهستان است.
برای شرکت در نمایشگاه بیست و سوم عازم سفر هستم.

هیچ نظری موجود نیست: