پنجشنبه، اردیبهشت ۰۵، ۱۳۹۲

عظیم و ماکالو! یازدهمین هشت هزارمترییازدهمین صعود هشت هزاری عظیم را به او و خانواده اش و به همه ی ایرانیان تبریک می گویم.
آرزو می کنم که سالم و خندان به شهر و به میهن بازگردد.

هیچ نظری موجود نیست: