چهارشنبه، آبان ۱۰، ۱۳۹۱

به عزیز حبیبی: دعوت به مناظره

آقای عزیز حبیبی
اگر به آن‌چه که این‌جا گفته‌اید اعتقاد دارید، شما را به مناظره‌ی عمومی دعوت می‌کنم تا در مورد انجمن کوه‌نوردان ایران بگویم ، تا بدانید که اگر تنها بخشی از وقتی را که برای آن ترجمه‌ی نادرست و نادقیق از تاریخ آلپاین کلاب آمریکا صرف کردید، به مطالعه‌ی فعالیت‌های انجمن اختصاص می‌دادید و یا با من و یا هریک دیگر از مدیران فعلی و یا پیشین انجمن صحبت می‌کردید، دچار (با خوش‌بینی ذاتی خودم بگویم) این بدفهمی نمی‌شدید.
ضمنا هشدار می‌دهم در بخش نظرهای وبلاگ شما مطالب نادرست، مسئولیت‌بار و بی‌شرمانه‌ای منتشر شده است که به جز نویسنده‌ی آن، شما آقای عزیز حبیبی مسئول آن هستید.
توجه شما را به ماده‌ی ۱۰ قانون مسئولیت مدنی و ماده‌ی ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی در زیز جلب می‌کنم.
  • ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی: کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می‌تواند از کسی که لطمه وارد آورده‌است جبران زیان مادی معنوی خود را بخواهد هر گاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می‌تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.
  • مادهٔ ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی: هر کسی به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون آن اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعادهٔ حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.

هیچ نظری موجود نیست: