چهارشنبه، مهر ۱۳، ۱۳۹۰

حادثه - عیسی میرشکاری - بند ۱۱ بیانیه‌ی فدراسیون و سقوط

گزارش کمیسیون بررسی حوادث (فدراسیون کوه‌نوردی) پیرامون حادثه منجر به فوت «عیسی میرشکاری»

بند ۱۱ – حادثه سقوط عیسی میرشکاری در هنگام امداد و انتقال وی از کمپ چهارم به سوم بر روی طناب به‌دلیل کمبود نفرات امدادگر (تنها دو نفر) و شرایط نامناسب جوی.

به یاد نمی‌اورم در گزارش حسن نجاریان و یا دیگران از سقوط عیسی در هنگام انتقال او از کمپ ۴ به ۳ ، چیزی خوانده باشم، در آن روزهای خرداد ۹۰ شنیدم که برای دریافت مبلغ بیمه، - گزارشی به دروغ مبنی بر سقوط او و بروز ضربه‌ی مغزی - برای دستگاه اداری کشور میزبان تهیه شده است. اما اکنون این موضوع در گزارش کمیسیون بررسی حوادث فدراسیون هم آمده است!

داستان چیست؟

پ ن

همیشه یک نکته‌ی گیج کننده باید باشد تا هیجان ماجرا و لذت کشف ناگفته‌ها و پنهان‌کاری‌ها ادامه یابد.


هیچ نظری موجود نیست: