جمعه، آبان ۲۸، ۱۳۸۹

انتخاب مدیران و بازرس جدید برای انجمن

اعضای گرامی انجمن

مجمع عمومي انجمن در روز يكشنبه ۱۳۸۹/۸/۳۰ از ساعت۵ تا ۸ بعدازظهر در «خانه ی شهرياران جوان» ( تهران - خ نجات اللهی - نبش ورشو) تشكيل خواهد شد.

دستور جلسه، شنيدن گزارش هيات مديره و بازرس، و انتخاب هيات مديره و بازرس جديد است.

انجمن نيازمند رای و نظر شما است؛ خواهشمنديم حتماً حضور يابيد و به ديگران هم اطلاع دهيد كه در مجمع شركت كنند.

هیچ نظری موجود نیست: