سه‌شنبه، آبان ۱۱، ۱۳۸۹

گردهم آیی پایان فصل سنگ نوردی در بندیخچال


دوستان سنگ نورد این هفته پنج شنبه 13 آبان 89 در بندیخچال گردهم می آیند.

قرار: ساعت 4 بعد از ظهر - زمین فوتبال

موضوع: پایان فصل سنگ نوردی

این گردهم آیی تا اوایل دهه ی 70 انجام می شده است و اکنون دوباره قرار است به پیشنهاد

محمد تقی بهره ور تکرار شود.


هیچ نظری موجود نیست: