دوشنبه، مهر ۱۹، ۱۳۸۹

توالت در پارک های ملی - یادداشت های سفر به آمریکا

در پست کیسه‌ی پی‌پی به این موضوع اشاره کردم که بازگرداندن یادگارهای انسانی از گردنه و در مسیر صعود به قله‌ی تیتان اجباری بود، اما این نکته نباید ناگفته بماند که در سراسر پارک‌های ملی در آمریکا قضای حاجت در تبیعت ممنوع است!

در تمام مسیرهای متداول راه‌پیمایی توالت‌هایی نصب شده است که مخزن آن را تخلیه می‌کنند و بازدیدکنندگان باید از این توالت‌ها استفاده کنند و البته تابلویی هم به شما یادآوری می‌کند که توالت زباله‌دانی نیست تا مثلن قوتی خالی نوشابه، بتری‌های خالی و سایر دور ریختنی‌های خود را در آن بریزید.
به عبارت دیگر توالت فقت برای پی‌پی کردن است.


پارک‌بان‌ها (رنجرها) چون همیشه در حال سفر درون پارک هستند، چند پی‌پی بگ در ساک خود دارند تا اگر توالتی در دسترس نبود از آن استفاده کنند.


پ ن به یاد بیاورید دو سال پیش (شهریور ۱۳۸۷) و تخلیه‌ی توالت‌های بارگاه ۳ دماوند را
این لینک را ببینید

و این عکس ها از مراسم پاک سازی توالت های بارگاه سومو مقایسه کنید!! با :

پ ن

قضاوت با شماست!


هیچ نظری موجود نیست: