شنبه، تیر ۲۷، ۱۳۸۸

پزشک تیم؟ تیم حمله؟ پشتیبانی صعود؟ و یا من صعود میکنم

خبر زیر را در سایت فدراسیون کوه نوردی میخوانیم:

بر اساس گزارش های دریافتی از سرپرستان تیم های هیئت تهران و سراب که در تلاش برای صعود به قله ی گاشربروم 2 هستند ؛ این تیم ها پس از برپانمودن کمپ 2 و انتقال لوازم کمپ های سه و چهار به این کمپ، به دلیل شرایط نا مساعد جوی به کمپ اصلی بازگشته و مترصد هوای مطلوب هستند .

شایان ذکر است دکتر جوادی ،پزشک تیم هیئت سراب که اصرار بر قرار گرفتن در ترکیب تیم حمله به قله را داشته است ، پس از عدم تمکین از سرپرست تیم که به دلیل عدم آمادگی و ملاحظات پشتیبانی تیم ، با صعود وی به قله موافقت نکرده ، در نهایت پس از مراجعت به کمپ اصلی ، زمینه ی بازگشتش به ایران فراهم گردیده است .
خاطر نشان می شود ؛ با توجه به همراهی و همزمانی صعود تیم هیئت سراب با تیم هیئت تهران ، مقرر گردیده تیم سراب از خدمات پزشکی تیم تهران توسط دکتر بهپور استفاده نماید.

به یاد بیاوریم صعود بدون مجوز دکتر گودرزی در اورست خانم‌های ایرانی را و لیلا بهرامی را که تا آستانه مرگ پیش رفت و پزشک تیم در پی کسب افتخار بود و یا اینکه من صعود میکنم!!!

به یاد بیاوریم صعود سال پیش به تلیچوپیک و مرحوم دکتر بهاءلو که خودسرانه به قله رفت و با تاسف جان خود را از دست داد و یا اینکه من صعود میکنم!!!


از مصاحبه مسیولین فدراسیون با روزنامه اعتماد ملی:
اين قانع‌كننده است كه فدراسيون برای پيدا كردن بهاءلو تلا‌ش كرده اما اين سوال وجود دارد كه چرا به پزشك تيم اجازه داده شده تا قله برود. خانم دكتر قبلا‌ به اعتماد ملي گفته بود كه فدراسيون تجهيزات كاملی به او نداده بود. خود شما در مصاحبه‌ای كه با ايسنا داشتيد گفته بوديد كه قرار نبوده دكتر در تيم صعود‌كننده باشد. انتظار هم نمي‌رفت كسي كه كوهنورد حرفه‌ای نيست تا ارتفاع بالا‌ی هفت هزار متری برود !‌
دكتر كوهنورد مبتدی نبود. سوابقش هست. بيشتر قله‌های ايران را در تابستان و زمستان صعود كرده بود. مدرك كارآموزی برف و يخ و سنگ‌نوردی داشت. خدای من شاهد است كه گفتم وظيفه شما پزشكی است و در كمپ يك مي‌روی تا هم هوا شوی. پزشك فقط نمی‌رود كه در بيس‌كمپ بنشيند چايی بخورد. توانايی اين را بايد داشته باشد كه اگر برای كسي اتفاقی افتاد خودش را بتواند سه چهار ساعته به او برساند. اما به او گفتم كه قرار نيست به قله برود. وقتی هم كه درخواست لوازم داد، ديدم عين وسايلی را خواسته كه برای بقيه تيم تهيه شده بود. گفتم نيازی نيست كه كفش سه‌پوش داشته باشد. بعد كه كفشش را پيدا كرديم، به شهادت دوستش متوجه شدم كه خودش رفته كفش خريده. در روند صعود تيم سرپرست است كه تصميم‌گيرنده است. مي‌توانيد از سرپرست بپرسيد كه چرا اجازه صعود داده بود.

و دوباره بخوانیم خبر اول را

شایان ذکر است دکتر جوادی ،پزشک تیم هیئت سراب که اصرار بر قرار گرفتن در ترکیب تیم حمله به قله را داشته است ، پس از عدم تمکین از سرپرست تیم که به دلیل عدم آمادگی و ملاحظات پشتیبانی تیم ، با صعود وی به قله موافقت نکرده ، در نهایت پس از مراجعت به کمپ اصلی ، زمینه ی بازگشتش به ایران فراهم گردیده است .
خاطر نشان می شود ؛ با توجه به همراهی و همزمانی صعود تیم هیئت سراب با تیم هیئت تهران ، مقرر گردیده تیم سراب از خدمات پزشکی تیم تهران توسط دکتر بهپور استفاده نماید.

یا اینکه من صعود میکنم!!!

هیچ نظری موجود نیست: