شنبه، خرداد ۱۶، ۱۳۸۸

مرگ بهرام نیاستی در اخلومد


خرداد ۸۸ و باز هم حادثه

اخلومد و باز هم حادثه

سنگ‌نوردی و باز هم حادثه
دیروز جمعه ۱۵ خرداد ۱۳۸۸ بهرام نیاستی در هنگام سنگ‌نوردی در منطقه اخلومد دچار حادثه شد و جان خود را از دست داد.


«انگشتانم از نوشتن کلمات قاصرند.خیلی دردناک است که صبحگاه دوستی را در عین شادابی بر فراز سنگهای دره اخلومد در حال نوردیدنشان ببینی و بعد از ظهر در برابر چشمانت پرپر شدنش را نظاره گر باشی.
بهرام دوستی پر از عشق و صفا بود که هم اکنون در هنگام نوشتن این کلمات در گوشه تنگ و تاریک سردخانه بیمارستان آرمیده است.
چهره اش حتی برای لحظه از برابر چشمانم دور نمی شود و طنابچه قرمز رنگ سه میلی که همیشه بر دور گردن داشت را در میان انگشتانم می فشارم...»

درگذشت بهرام نیاستی را به خانواده و دوستان او و جامعه کوه‌نوردی تسلیت میگویم.

بهرام نیاستی در هنگام فرود از دیواره «پر سر و صدا» و در حدود ۸۰ متر سقوط کرده است و زمان اندکی پس از سقوط، رخت از دنیا برمی‌بندد.هیچ نظری موجود نیست: