شنبه، اردیبهشت ۲۶، ۱۳۸۸

معدن کاوی - آفت چشمه باداب سورت

به طور کلی درباره تهدیدهای معدن کنار چشمه موارد زیر وجود دارد:

  • معدن با کندن پایین دست موجب کم شدن آب چشمه ها شده است.
  • این معدن با کشیدن جاده و برداشت از سطح کوه چشم انداز بسیار زشتی را ایجاد کرده است.
  • جاده معدن تا کنار چشمه امتداد دارد و با اتومبیل می توان تا کنار چشمه رفت! حتی زمان حضور ما نوجوانی از روستای اروست با تراکتور به آنجا آمد و وارد چشمه شد که پس از صحبت با وی در مورد اهمیت حفظ چشمه، در پاکسازی و انتقال زباله ها با تراکتور از او یاری گرفتیم.
  • جاده معدن یک قبرستان بسیار وسیع قدیمی را در شیب کوه برش داده است و اسکلت ها از دیواره سمت کوه جاده بیرون زده اند که این موضوع از لحاظ تاریخی و باستان شناسی قابل بررسی است.
  • این معدن در صورت ادامه فعالیت ناگزیر است روزی طبقات و حوضچه های چشمه را نیز بکاود.


متن کامل این مقاله را در ویکی پاکوب بخوانید

در بخش حفاظت از طبیعت

هیچ نظری موجود نیست: