سه‌شنبه، دی ۱۰، ۱۳۸۷

گزارش مسیرهای نو برای AAJ


ژورنال کوه نوردی آمریکا (AAJ) از کوه نوردان در سراسر جهان درخواست میکند تا شرح مسیرهای تازه ای را که در سال 2008 صعود کرده اند برای آنها بفرستند.

AAJ هر ساله تا جای ممکن ، گزارش های صعود به مسیرهای نو را جمع آوری میکند، این اطلاعات به صورت آن لاین در دسترس همگان قرار میکیرد و در ژورنال هم منتشر میشود.

شما هم اگر امسال مسیر سنگ نوردی یا کوه نوردی جدیدی را گشایش کرده و یا صعود کرده اید، گزارشی از آن به همراه یک یا چند عکس برای AAJ بفرستید تا تلاش شما هم در تاریخ کوه نوردی ثبت گردد.

صاحبان عکس هایی که در AAJ منتشر شوند، کتاب سال 2009 AAJ را دریافت خواهند کرد و تمامی کسانی که در این امر مشارکت داشته باشند رمز ورود به AAJ ONLINE را دریافت خواهند کرد.

ای میل های خود را به انجمن کوه نوردان ایران یا به آدرس های زیر بفرستید.

info@alpineclub.ir
Kelly Cordes (climbs in North and South America): kellyaaj@yahoo.com
Lindsay Griffin (Greenland, Antarctica, Asia, Africa): lindsaylargefiles@hotmail.co.uk
Dougald MacDonald (feature stories and Pakistan): dougald@indra.com
John Harlin (miscellaneous and backup correspondence): john@johnharlin.net

پ ن

American Alpine Journal )AAJ)

پ ن

American Alpine Journal )AAJ

۱ نظر:

ناشناس گفت...

یک دو سه یک دو سه امتحان می‌کنم یک دو سه