سه‌شنبه، آذر ۱۹، ۱۳۸۷

کانون توجه روز جهانی کوهستان در سال 2008 ، امنیت غذایی است.

سازمان های مختلف در سراسر جهان سرگرم جلب توجه جهانیان به روز جهانی کوهستان (یازدهم دسامبر) هستند که به وسیله سازمان ملل متحد تعیین شده است.

در طول شش سال گذشته ، روز جهانی کوهستان که پس از سال جهانی کوهستان (2002) به وسیله سازمان ملل متحد اعلام شد ، همواره برای تمرکز بر روی موضوع هایی چون گوناگونی زیستی ، صلح و گردش گری به کار گرفته شده است.

امنیت غذایی موضوع بسیار مهمی برای مردمی است که در مناطق مورد توجه کوه نوردان زندگی میکنند.

آب و هوای ناملایم و ناگوار و زمین های دست نیافتنی و دشوار به همراه محدودیت های سیاسی و اجتماعی ، مردم ساکن کوهستان ها را در لرالر کمبود مواد غذایی بسیار آسیب پذیر ساخته است

امسال روز حهانی کوهستان فرصتی را پدید می آورد تا دشواری مردم کوه نشین را در به دست آوردن غذای کافی و لازم برای یک زندگی سالم و پویا بازتاب دهد.


هیچ نظری موجود نیست: