چهارشنبه، شهریور ۲۷، ۱۳۸۷

پروژه گل سنگ ها در یوسمیتیپارک یوسمیتی و پروژه گل سنگ ها


پارک ملی یوسمیتی در ایالات متحده برای مطالعه بر روی گل سنگ هایی که روی سنگ ها و دیواره ها رشد میکنند از سنگ نوردان درخواست همکاری میکند.
کسانی که برای این کار در طول روزهای اول تا 21 سپتامبر 2008 (یک روز یا بیشتر) داوطلب میشوند از امکان کمپینگ رایگان برخوردار میشوند و کار بر روی این پروژه و ملاقات با دیگر سنگ نوردان را تجربه میکنند.
دیو موریس رییس کمیته حفاظت از کوههای UIIA میگوید که: سنگ نوردان میدانند که رنگ و بافت سنگها بطور چشمگیری با گل سنگ هایی که بر روی سطح آنها رشد میکنند ارتباط دارد و این یک فرصت طلایی برای سنگ نوردان است تا در مورد محیط کوهستان بیشتر بیاموزند و نشان دهند که سنگ نوردی و حفاظت از محیط زیست چگونه میتوانند با یکدیگر همکاری داشته باشند.

گل سنگ ها بهترین نشانگر سلامت اکوسیستم و بویژه کیفیت هوا و آب و تقییرات آن هستند و بنابراین اجرای این پروژه کمک میکند تا شرایط پارک های ملی و عوامل تهدید کننده آنها را بهتر و بیشتر شناسایی کنیم.

تمام سنگ نوردان با تجربه میتوانند داوطلب این کار بشوند ولی شکی نیست که این پروژه برای کوهنوردانی که سابقه ای از زیست شناسی داشته باشند جالبتر خواهد بود.

اهمیت حضور کوهنوردان در این پروژه از این رو است که آنها قادرند نمونه هایی را در بلندای کوهها و صخره ها مشاهده و یا جمع آوری کنند که دیگران قادر به انجام آن نیستند.

این پروژه که از سال گذشته (2007) آغاز شد شاهد خوبی است از چگونگی یک همکاری موثر بین جامعه سنگ نوردان و فعالین محیط زیست و دانشمندان.


منبع:UIAA
http://www.theuiaa.org/news_106_Climbers-to-help-scientists-with-Yosemite-lichen-project

هیچ نظری موجود نیست: