یکشنبه، شهریور ۰۳، ۱۳۸۷

دماوند از مسیر غربی

دوستان من بعد از صعود به دماوند از مسیر شمالی که 5 شنبه 24 مرداد تا شنبه 26 مرداد 87 انجام شد پیشنهاد صعود مجدد به دماوند این بار از مسیر غربی را داده اند و بنابراین نیم روز 5شنبه این هفته 7 شهریور عازم دماوند میشویم.

از برنامه دماوند شمالی مسیری ثبت نشده است تا در اختیار دوستان بگذارم و لی امیدوارم مسیر غربی را بتوانیم ثبت کنیم.

هیچ نظری موجود نیست: