چهارشنبه، تیر ۱۹، ۱۳۸۷

صعود شبانه به توچال
سر زدن خورشید - بر فراز توچال - تابستان 85

پنج شنبه 20 تیر 87
ساعت 2100
میدان دربند پای مجسمه

هیچ نظری موجود نیست: