شنبه، خرداد ۲۵، ۱۳۸۷

شاهزاده های باشگاه دماوند

کیومرث بابازاده در نشست 67 انجمن روز سه شنبه 27 خرداد 87 در بین سخنان خود آنجا که از نبود تجهیزات در دهه چهل میگفت چنین اشاره ای داشت:


شاهزاده های باشگاه دماوند!!!

من متوجه منظور او نشدم
دماوندی ها مگر شاهزاده بودند؟
یا بقیه گدا بودند؟
یا اینکه بقیه گدا نبودند و فقط آنها شاهزاده بودند؟

آقای بابازاده سخنان و خاطرات شما خیلی شیرین و شنیدنی بود، ولی این قسمتش رو نگرفتم !!
هیچ نظری موجود نیست: