دوشنبه، اردیبهشت ۳۰، ۱۳۸۷

جواهرده

آخر هفته گذشته سر گذاشتیم به جنگل و کوه
ولی با اتومبیل

کوله پشتی پشت ماشین بود نه روی پشت من و بساط چای مهمترین محتوی آن
آرامش عجیب و بی سابقه ای رو تجربه کردیم
راندیم تا جواهرده
و راستی که چه جواهری است

نان مجلی و ماست چکیده رو به انواع کباب و چیزای دیگه براحتی ترجیج میدی
راستی اون بالا نیروی هوایی سرگرم ساختن یک جاده است که تا سماموس ادامه داره برای ساخت یک سایت موشکی و چه بسا با تمام شدن این جاده راه صعود به سماموس هم بسته بشه

علاقمندان بشتابند


هیچ نظری موجود نیست: