چهارشنبه، اسفند ۲۹، ۱۳۸۶

نوروز خجسته باد

عکس از عباس جعفری

ای دوست قسم به حق که زیباست

آینده ز ماست ، بی کم و کاست

آن عید که دیده ای نگرید

فردا گذرش به کوچه ماستهیچ نظری موجود نیست: