سه‌شنبه، شهریور ۲۷، ۱۳۹۷

روغن نخل و جنگل‌های بارانیصابون و خمیر دندانی که هر روز استفاده می‌کنیم و شکلات و بیسکوییتی که با لذت می‌خوریم همه با روغن نخل (پالم) تهیه می‌شوند که در حال نابود کردن جنگل‌ّای زیبای بارانی است.
برندهایی مانند نستله، یونی‌لِوِر و موندِلِز (تولید کننده‌ی کادبریز Cadburys ) متعهد بودند که تا سال ۲۰۲۰ کالاهای خود را با روغن نخلی که بر جای درختان بارانی نابود شده، روییده‌اند، تولید نخواهند کرد. اما آنها بر سر قول و تعهد خود نمانده‌اند.
روغن نخل را بدون نابود کردن جنگل‌های بارانی هم می‌شود تولید کرد اما نام‌های بزرگ پیش از هر چیزی به دنبال سود هستند که نابودی اقلیم را به دنبال داردو حیات حیات وحش جنگل‌های بارانی مانند اوران‌گوتان‌ها، ببرهای سوماترا، اسب‌های آبی و فیل‌ها را به خظر می‌افکند.

ده سال پیش (۲۰۰۸) سازمان صلح سبز در چالشی، برندهای بزرگ را وادار کرد بپذیرند تا سال ۲۰۲۰ روغن نخل مورد نیاز خود را از منابعی جز نابود کنندگان جنگل‌های بارانی تهیه کنند. امسال اما بررسی‌های صلح سبز نشان داد که این برندها زنجیره‌ی تامین کنندگان خود را پاک‌سازی نکرده‌اند.

روغن نخل نزدیک به نیمی از کالاهای سوپرمارکتی را تشکیل می‌دهد و تاثیر بدش بزرگ‌تر از آن است که بتوان نادیده‌اش گرفت، شرکت‌ها و نام‌های بزرگ باید روغن پالم تهیه شده بر جای جنگل‌های بارانی پاک‌تراشی شده را متوقف کنند.


منبع: صلح سبز

هیچ نظری موجود نیست: