یکشنبه، تیر ۱۴، ۱۳۹۴

بی ام سی به شما نیاز دارد!

تعامل خوب و کاربردی سازمان های کوه نوردی و کوه نوردان و سنگ نوردان به بهتر شدن حال طبیعت پیرامون ما می انجامد
جای این گونه هم کاری ها در کشور ما بسیار خالی است!


شورای کوه نوردی بریتانیا «BMC» در اطلاعیه ای از سنگ نوردان داوطلب خواسته است تا در یک پروژه ی سه ماهه برای شناسایی صخره هایی که اطلاعاتی از آنها در دست نیست، داده های بخش دست رسی های BMC  را به روز کنند.
این اطلاعات شامل هرچیزی از محل های لانه گذاری پرندگان تا تعیین مسیرهای مشخصی برای صعود آنها خواهد بود.
سنگ نوردان با BMC قراردادی خواهند داشت و برای این کار مزد هم می گیرند.


پ ن
(The BMC’s Regional Access Database (RAD
پایگاه داده های بخش دسترسی

هیچ نظری موجود نیست: