چهارشنبه، تیر ۰۳، ۱۳۹۴

یک رکورد تازه! 60 میلیون نفر!!

شمار انسان هایی که از #جنگ، #خشونت و آزار گریخته اند به 60 میلیون نفر رسیده است که نیمی از اینها را کودکان تشکیل می دهند! 
سازمان ملل با اعلام این خبر هشدار داد که شرایط در حال حاضر به شدت بحرانی و مبرم است، موج بی خانمانی از سال 2013 تا کنون بهبالاترین نرخ رشد سالانه خود یعنی 8/3 میلیون رسیده است که بی سابقه بوده است.
کمیته ی پناهندگان س م (سازمان ملل)  در گزارشی با عنوان "#جهان در جنگ" هشدار می دهد که شرایط در حال خارج شدن از کنترل است به این دلیل ساده که "انگار کل جهان در جنگ است!"
#کمبود شدید منابع مالی و اختلاف بزرگ حکومت ها برای حمایت از قربانیان جنگ، مردم نیازمند کمک و پناه، به حال خود رها شده اند.
در نتیجه ی رنج و آزار، کشمکش وجنگ، خشونت و #تجاوز به حقوق انسانی، شمار مردم بی خانمان در پایان سال 2014 به 59/5 میلیون نفر رسید!
درصد تعداد کودکان در بین پناهندگان از سال 2009 تا کنون، از 41% به بالاتر از 50% رسیده است، این در حالی است که آمار مردمی که خانه و کاشانه ی خود را رها کرده اند در عرض سه سال 40% افزایش داشته است.
اگر مردم #بی_خانمان و #آواره در سراسر جهان، مانند یک ملت با هم متحد می شدند، 24امین جمعیت جهان را تشکیل می دادند، جمعیتی اندازه ی #ایتالیا!!

منبع

هیچ نظری موجود نیست: