شنبه، اردیبهشت ۱۲، ۱۳۹۴

ذخیره‌ی عظیم ماگما در یلواستون yellow Stone


انبار (داشت‌گاه) بزرگی از گداخته‌ها (ماگما) در زیر ابرآتش‌فشان یلواستون کشف شده است!
در ژرفای زیر پارک ملی یلواستون، یکی از فعال‌ترین سیستم‌های آتش‌فشانی زمین، انبار بزرگی از سنگ‌های داغ و بخشی ذوب شده وجود دارد، این داشت‌گاه چندان بزرگ است که بتوان ۱۱ بار گراندکنیونرا با آن پر کرد!
دانش‌مندان پیش‌تر، از وجود داشت‌گاهی از گداخته‌ها در زیر یلواستون خبردار بودند که دو فوران آتش فشانی ۲ و ۱.۲ میلیون سال پیش را خوراک‌دهی کرده بود. این انبار بزرگ در ژرفای ۱۲ تا ۲۸ مایلی (۱۹ تا ۴۵ کیلومتری) زیر ابرآتش‌فشان یلواستون قرار دارد.
دانش‌مندان زمانی طولانی در این شک بودند که انباره‌ی دیگری از ماگما در لایه‌های زیرتر وجود دارد، روشی که برای تایید وجود این ذخیره به کار گرفته شد، تصویر‌برداری لرزه ای (seismic tomography) است، این روش شبیه سی تی اسکن از بدن انسان است، موج‌های لرزه ای با سفر به ژرفای زمین، تصویرهایی از لایه‌های زیرین به ما می‌دهند و فشردگی (چگالی)  لایه‌های مختلف سنگ‌ها و صخره‌هارا روشن می کنند.
پ ن زمین شگفت‌انگیز

هیچ نظری موجود نیست: