یکشنبه، خرداد ۰۳، ۱۳۹۴

اوباما به دانشجویان گارد ساحلی: گرم شدن کره زمین یک تهدید امنیت ملی است

برای من خیلی جالب است که گرمایش جهانی و تغییر اقلیم مورد توجه خاص دولت آمریکا است و اباما به ارتشیان هشدار می دهد که گرمایش جهانی روش دفاع از کشور را نیز نحت تاثیر قرار خواهد داد! گوشه ای از سخنان او را برگردان کرده ام:
"تغییر آب و هوا تاثیر عمده ای در روش حفاظت آمریکا از خود در آینده خواهد داشت! (باراک اباما در آیین فارغ التحصیلی دانش کده ی افسری در آکادمی گارد ساحلی)!
او با شمردن نمونه هایی در مقدمه ی سخنانش، تغییر آب و هوا را به تعداد روزافزون بلایای طبیعی ربط می دهد که به نوبه ی خود به بحران های انسانی و جریان های تازه ی  پناهندگی منجر می شود.
اباما تغییر آب و هوا را عامل شدت گرفتن ناداری (فقر) و تنش های اجتماعی می داند که خوراک ناپایداری و رشد فعالیت های تروریستی و دیگر خشونت هااست."
منبع

هیچ نظری موجود نیست: