پنجشنبه، اردیبهشت ۰۳، ۱۳۹۴

گفتگوی نعمت اخضری با عظیم قیچی ساز


برگرفته از وبلاگ تاریخ کوه نوردی همدان
 کاتماندو 22 افروردین 1394 قبل از عزیمت برای صعود قله لوتسه
در هنگام بازگشت از ترکینگ دور آناپورنا در شهر کاتماندو  متوجه شدیم که  آقای عظیم قیچی ساز و دکتر بهپور که عازم صعود قله اورست و لوتسه بودند در شهر کاتماندور هستند و موفق به دیدن آنها شدیم و در دو روز هنگام صرف نهار گفتگوی صمیمانه و خوبی با آقای قیچی ساز  بصورت مصاحبه  بعمل آورده و در ابتدا سوالاتی از طرف اینجانب تنظیم و عظیم خیلی با حوصله به یکایک آنها بشرح زیر پاسخ دادند.
1-در خصوص صعود قله لوتسه اظهار داشتند ، صعود قله لوتسه آخرین قله باقیمانده از قله های چهارده گانه هیمالیا بوده و علت اینکه قله آخر می باشد براساس شرایطی بوده که بوجود آمده این قله نسبت به دیگر قله ها سخت نیست ولی در بعضی از زمانها شرایط برای صعود قله های دیگر مانند نانگا پاربارت، کی تو، شیشاپایما و . . . زودتر فراهم شده است و من سال گذشته تصمیم داشتیم این قله ها را صعود کنم که به علت ریزش بهمن در اورست و کشته شدن 17 نفر شرپا که منجر  به اعتصاب بقیه شرپاها  گردیدو کلا صعود اورست و لوتسه در طول سال گذشته متوقف شد.

درخصوص صعود قله اورست در صعود اولی که من داشتم می توانستم آن را بدون اکسیژن صعود بکنم ولی بنابه دستور سرپرست از کپسول اکسیژن استفاده کردم و . . . دوازده  قله بعدی هیمالیا را بدون استفاده از کپسول اکسیژن صعود کردم و برای اینکه 14 قله بدون استفاده از کپسول اکسيژن در جهان ثبت شود در این برنامه انشاءاله قله اورست را بدون کپسول اکسیژن صعود خواهم کرد و رکوردی جهانی باقی خواهد ماند.(البته در هیمالیا نمی توان موفقیت در صعود را حتماً پیش بینی کرد)
در خصوص روش صعود در قله های هیمالیا بدون کپسول اکسیژن و بدون شریا ایشان توضیح دادند.
گرفتن شرپا هزینه ای برابر 3 تا 5 هزار دلار دارد و عمده کار شرپا حمل کپسول اکسیژن می شود و من آمادگی دارم بدون کپسول اکسیژن صعود بکنم و مجبور نشوم کپسول سنگین را حمل بکنم و بجای آن سبکبار معمولاً از کمپ 2 حرکت کرده و بصورت تقریباً سرعتی و در زمان کمی خودم عازم قله می شوو و قله را صعود می کنم.
در رابطه با مصرف مواد غذایی در ارتفاعات بالای پیس کمپ ، غذای معمولی کوه را می خورم و چون زیاد در ارتفاع معطل نمی شوم تحمل دو روز سختی و کم غذایی تحمل صرف انرژی و کمبود مواقع غذایی را دارم ضمناً آب و مایعات (بصورت شربت و سوپ) را باید داشته باشم و شب قبل از صعود حتماً در حد دو لیتر مایعات را مصرف می کنیم.
لوازمی را که من برای صعود حمل می کنم بعد از بس کمپ از یک چادر یک نفره، پوشاک لازم و گرامبون و یک عدد تبریج یک عدد باتوم استفاده میکنیم و سریع خودم را به قله می رسانم و چون در این بخش بدون شرپا و تنها میروم وقت را هدر نداده و شانس صعود قله برای من بیشتر می شود. ضمناًٌ کوله پشتی هم به قله نمیبرم و لوازم و خوراکی لازم ( از جمله شکلات) را در جیبم قرار می دهم.واستفاده میکنم.
هزینه های صعود قله های هیمالیا بسیار بالا بوده و اسپانسر این برنامه من شهرداری تبریز می باشد.
درموردکوهنوردان جوان هیمالیانورد آنهابایدشرایط لازم راداشته باشند تا بتوانند به هیمالیا بروند.   
تمرینات مداوم وتوانایی تامین شرایط عزیمت به هیمالیا و...
در رابطه با گذراندن دوره های آموزشی و داشتن مدارک اظهار داشتند من هیچ مدارک گذرانیدن دوره های آموزشی و مربی گیری را ندارم من در طی اجرای برنامه ها و در اردوها تجارب لازم را کسب کرده ام .
در اردوهای برگزار شده توسط فدراسیون از تجربیات آقایان جلال چشمه قصابانی – رضا زارعی – حسن نجاریان و حمید اولنج استفاده و بهره برده ام.
در رابطه با کوهنوردی و کوههای ایران کشور ما دارای مناطق کوهنوردی بسیار خوبی است که باید به آن توجه زیادی شود و کوهنوردان جوان و قهرمان مادر دامن این کوهها پرورش پیدا کرده و می کنند.
کوهنوردی در ایران آینده خوبی دارد و کوهنوردان جوان پرورش لازم را پیدا میکنند و در سطح ایران و هیمالیا مطرح هستند و در آینده کوهنوردان زیادی در هیمالیا فعال خواهند شد و امید دارم که کوهنوردانی برای صعود چهارده قله اقدام خواهند کرد و موفق خواهند شد.
از بهترین خاطرات من موفقیت در صعود به قله های هیمالیا بوده.
و از بدترین خاطرات من حوادث در کوه و کشته شدن کوهنوردان بوده از جمله حادثه مانسلو که 17 نفر در زیر بهمن دفن شدند و من در چند قدمی آنها بودم.وخیلی شانس آوردم. من تا حدود سه ماه پس از آن حادثه حال خوبی نداشتم.
خطر در هیمالیا زیاد است و در رابطه  با احتیاط و ریسک کردن باید بگویم که ریسک کردن را تایید نمی کنم و بایدخیلی با احتیاط و دقت و توجه به همه جوانب و محیط کار عمل کرد .
بعضی اتفاقات وحوادث خارج از اراده کوهنورد میباشد بخصوص در منطقه هیمالیا از جمله ریزش بهمن مانند ریزش بهمن در مانسلو در حالیکه همه کوهنوردان در داخل چادر درخواب بودند.بهمن 17کوهنورد ورزیده راکشت.
بعضی ازحوادث هم قابل پیش بینی است وحتما باید باهوشیاری وآگاهانه واحتیاط تصمیم گیری عمل نمود.ممکن است  یک اشتباه آخرین اشتباه اوباشد .
من در هنگام اجرای یک برنامه درهیمالیا کتاب برای مطالعه برده بودم ولی در بیس کمپ که اجبارا بیکار ومنتظر هوای خوب وسپری شدن هوای نامساعدبودم نمی توانستم کتاب بخوانم چون دربیس کمپ باید مراقب تمام جنب وجوشها وخبرها وتصمیمات تمام اکیپ ها قرار میگرفتم وبموقع عمل میکردم  وفرصت های خوب را از دست نمیدادم .

 در یکی از برنامه ها در هوای بد در بیس کمپ منتظر هوای خوب بودم و شرپاها می گفتند تا چند روز دیگر هوای خوب نمیشود یک دفعه نگاه کردم و دیدم در کمپ 2 یک گروه عازم قله هستند و به شریان ها هم گفتم و آنها گفتند شرایط مناسب نیست من تشخیص دادم که آن گروه هوای خوب را پیش بینی کرده و حرکت کرده اند و همان روز خودم را به کمپ 2 رسانیده و روز بعد قله را صعود کردم.
(آن گروه بالا خوبی هوا را بهتر اطلاع داشتند و گروه پایین در پیس کمپ تشخیص نمی دادند) من در یک فرصت دو روزه سریع توانستم قله را صعود بکنم. و همین عامل موقعیت بیشتر می باشد.
در تمام صعودهای هیمالیا باید تمام جوانب را در نظر می گرفتیم و فرصت ها را از دست ندهم.
توصیه من به کوهنوردان جوان اینست که به کوهنوردی محض فکر نکنند ضمن توجه به کوهنوردی در فکر ادامه تحصیل و زندگی و کاروتامین منابع مالی مورد نیاز خود  باشند و . . .
من گزارش تمام برنامه های خود را دارم و عکاسی هم جزء کار من می باشد و در آینده کتابی را تهیه و ارائه خواهم داد.
در رابطه با پدر و مادر من دست های آن ها را می بوسم و از اینکه آنها را نگران میکنم عذر می خواهم.
در خصوص انتظارات و توقعاتی که ازوزارت ورزش و فدراسیون کوهنوردی دارم سئوال کردم و گفتند هیچگونه توقعی از آنها ندارد.
دکتر بهپور وعظیم قیچی ساز.دکتر بهپور هم عازم صعود قله اورست میباشند 
در رابطه با آقای جلال چشمه قصابانی هیمالیا نورد بزرگ ایران گفتند
آقا جلال حرف ندارند ، او از کوهنوردان بزرگ جهان دست کم ندارد.
باید از تجربیات او استفاده بکنیم  تجربیات او از نوع خودی است و بدرد ما خورد و اگر استفاده نکنیم در حق کوهنوردی ظلم کرده ایم.
او علاوه بر شخصیت کوهنوردی در نظر اجتماعی و انسانی شخصیت خوبی را دارا می باشد.
او از مربیان خوب من بوده
باید قدر او را بدانیم و از او استفاده بکنیم
آقا جلال کوهنوردی زحمت کش در کوه و در کار شهری و اجتماعی می باشد.
 
دکتر بهپور.عظیم قیچی ساز وایرج معانی
 
دکتر بهپور پزشک هیمالیانورد که قبلا قله لوتسه را صعود وچندین تلاش روی قله های هیمالیا را داشته واکنون عزم به صعود قله اورست را داشته که تا قسمتی از برنامه همراه عظیم میباشد
                                             برای دکتر بهپور آرزوی موفقیت وسلامنی میکنیم
ایرج معانی (هیمالیا نورد) نعمت اخضری.عظیم قیچی ساز.دکتر بهپور وبهنام جلال زاده


این مصاحبه غیر حرفه ای وبصورت گفتگوی دو کوهنورد صورت گرفته واز مصاحبه فیلم گرفته شده که متاسفانه کیفیت خوبی ندارد.ومتن مصاحبه دقیقا براساس فیلم نبوده ولیکن کل مطلب که کمتر  از اصل مطلب میباشد وممکن است بعضی کلمات سهوا تغییراتی داشته باشد که از جناب قیچی ساز پوزش میخواهم..
دراین گفتگو نکات جالب وارزنده ای از روش کار این هیمالی نورد بزرگ وجود دارد که برای خود من هم بسیار جالب وآموزنده است وامیدوارم که کوهنوردان جوان وتوانمند که توانایی واستعداد خوبی برای کار درهیمالیا دارند استفاده نمایند.
عظیم قیچی ساز کوهنوردی بزرگ وتوانمند وبی تکبر وساده وخودمانی وخیلی دوست داشتنی وافتخار بزرگ کوهنوردی نوین کشورمان میباشد . اوبواقع جهان پهلوان ورزش ایران وبخصوص کوهنوردی میباشد مسئولین ورزشی در قبال او خیلی وظیفه دارند .
                     برای عظیم قیچب ساز آرزئی موفقیت وسلامتی مینمایم.
از شهرداری تبریز که اسپانسر وحامی او ودیگر کسانی که اورا مورد حمایت قرارداده اند تشکر مینمایم.
                         بامید موفقیت های بیشتر وسربلنی کشور عزیزمان ایران
                                                                             نعمت اخضری  اول اردیبهشت 1394
عظیم قیچی ساز ونعمت اخضری  

 
بهنام جلالزاده عضو تیم ترکینگ دور آنا پورنا وعظیم قیچی ساز  
                                                     

هیچ نظری موجود نیست: