شنبه، اسفند ۲۳، ۱۳۹۳

کافه کوه اسفند هم برگزار شد!


گپ زدیم، چای و شیرینی خوردیم، برف بازی کردیم، آتیش بازی کردیم و کلی هم خندیدیم!!
جای دوستانی که نبودند را هم خالی کردیم!

هیچ نظری موجود نیست: