دوشنبه، دی ۲۳، ۱۳۹۲

شماره هفتم ماهنامه انجمن كوهنوردان زنجان منتشر شد


هفتمين شماره ماهنامه آغ داغ (نشريه داخلي انجمن كوهنوردان زنجان) منتشر شد.

هیچ نظری موجود نیست: