چهارشنبه، تیر ۲۶، ۱۳۹۲

گشایش مسیر ایران بر روی برودپیک!


تیم باشگاه آرش امروز عصر گشایش مسیر «ایران»، مسیری نو را بر روی قله برودپیک به پایان رساند.

شادباش به اعضای تیم، به باشگاه آرش و به جامعه کوه‌نوردی و به امید بازگشت سلامت و ایمن تیم به میهن

عکس از کوه‌نیوز

هیچ نظری موجود نیست: