پنجشنبه، تیر ۰۶، ۱۳۹۲

پرسش مهم و فوری امروز!!

با توجه به حادثه پیش‌امده در پاکستان، جنایت وحشیانه و کشته شدن کوه‌نوردان در نزدیکی بیس‌کمپ نانگاپاربات،
آیا ماندن تیم برودپیک در منطقه و ادامه صعود کار درستی است؟

هیچ نظری موجود نیست: