یکشنبه، فروردین ۲۰، ۱۳۹۱

برنامه ريزی برای صعود "برج بی نام" ترانگو

گروهی از كوه‌نوردان زبده‌ی ايرانی تصميم دارند برج عظيم ترانگو در منطقه‌ی بالتورو (قراقوروم پاكستان) را در تابستان امسال (۱۳۹۰) صعود كنند. آنان به اين منظور تمرين‌های سخت و فشرده‌ای در پاييز و زمستان گذشته، همچنين در فروردين ماه انجام داده‌اند.

تا به امروز، كوه‌‌نوردان ايرانی هيچ‌گونه تلاشی برای انجام يک صعود ديواره‌ای بزرگ در خارج از كشور نداشته اند؛ اميد آن كه مسايل مالی و تداركاتی اين دوستان حل شود تا بتوانند راهی اين كار بزرگ شوند.

برای آگاهی بيشتر درباره‌ی اين برنامه و ديدن برنامه‌های تمرينی آنان می‌توانيد به وبلاگ برنامه نگاه كنيد:

http://trango.blogfa.com


اسامي تلاشگرانی كه تا كنون در برنامه‌های تمرينی حضور داشته اند:


شهرام عباس نژاد، مهدی فرهادی، اسماعیل احمدیان، حسن گرامی، مجتبی ثقفي، فرشاد میجوجی،


عباس محمدی (اهل اراك)،سید ساعد نجفی، حمید شفقی، حمید امیری، علی کریمی، حسین بلند اختر،


سعید محمودی، پژمان زعفری، محمد میرمطهریهیچ نظری موجود نیست: