یکشنبه، شهریور ۱۳، ۱۳۹۰

توچال و برف تابستانهسال‌هاست که برف‌ روی کوه توچال را زیر نظر دارم و آخرین لکه‌های آن (دامنه‌ی جنوبی) تقریبن هر سال در هفته‌ی اول تیرماه ناپدید می‌شوند مگر دوبار در پنج سال گذشته که برف‌ها تا هفته‌ی نخست مرداد هم پایداری کردند.
اما امسال و به‌دنبال بارندگی‌های شهریور، شاهد برف تابستانه بر توچال بودیم، منظره‌ای که دیگر به خاطره‌ها پیوسته بود.

آیا خواهد شد که باز هم توچال در تمام طول سال و هم‌واره سفیدپوش باشد؟

هیچ نظری موجود نیست: