شنبه، مرداد ۱۵، ۱۳۹۰

برودپیک ۹۰ - ارتفاع ۷۵۰۰ متر

پنجشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۰ ساعت ۱۲:۰۶

از كمپ اصلي جبهه‌ی جنوب غربي برودپيک خبر مي رسد كه كرده‌ ای ۳ نفره از اعضای تيم، طی ۲ روز كار مداوم توانسته اند ۳۰۰ مترثابتگذاری (۱۰۰ متر اختلاف ارتفاع و ۲۰۰ متر تراورس برفی) بالاي كمپ ۳ در ارتفاع ۷۲۰۰ متر را با موفقيت به پايان رسانند.

اين قسمت از مسير با داشتن نقاب‌هایی بلند كه به سمت جبهه‌ی غربی در بارش‌های اين فصل هيماليای قره قروم تشكيل شده اند، فعاليت تيم را با كندی مواجه كرده بود كه نهايتا" بعد از ۲ روز، گشايش مسير از بين نقاب‌های تشكيل شده جهت رسيدن به ابتدای تراورس ادامه پيدا مي كند.

به اين ترتيب تيم گشايش مسير "ايران" توانسته يكي از كراكس‌های كليدی جبههي جنوب غربي برودپيک را طي كرده و ۲۰۰ متر ثابتگذاری در زير مسير صخره‌ای اين جبهه را به پايان رساند.

همچنين بر طبق برنامه‌ريزی قبلی در روز ۵ شنبه هفته‌ی جاری ۴۰۰ متر ثابتگذاري و ترميم مسير گشايش شده تا پاي يخچال معلق جبهه‌ی جنوب غرب انجام خواهد شد.

اعضاي تيم مستقر در كمپ ۳ بعد از ۳ روز فعاليت فيزيكي در ارتفاع بالاي ۷۰۰۰ متر با مشاوره‌ی مسئول فنی به كمپ اصلی بازگشته اند و متعاقبا" كرده‌ی ۳ نفره‌ی دوم تلاش برای ثابتگذاری و پيش بيني محل تقريبی استقرار كمپ چهارم در ارتفاع بالای ۷۵۰۰ متر را پي‌گيری خواهند كرد.

طبق پيش‌بيني انجام شده، جهت انجام امور ثابتگذاری مرحله‌ی دوم و استقرار كمپ ۴ و رسيدن به ارتفاع ۷۵۰۰ متر و بازگشت به كمپ اصلی با توجه به متغير بودن هوای روزهای آينده يخچال گودوين آستين، حدودا" ۸ روز زمان صرف خواهد شد.

دعاي خير و انرژی مثبت همه‌ی هم‌نوردان در تمامي لحظات اين صعود، همراه‌تان باد.‌

از سایت باشگاه آرش

هیچ نظری موجود نیست: